Pages

Autorski dokumentarni filmovi Karpa Godine i njihov utjecaj na suvremene autore
Autorski dokumentarni filmovi Karpa Godine i njihov utjecaj na suvremene autore
Maja Alibegović
Rad se fokusira na filmsko stvaralaštvo slovenskog redatelja Karpa Godine te utjecaj njegovih kratkih dokumentarnih filmova na pojedine suvremene autore, odnosno njihove umjetničke radove. Opisat će se filmski put Karpa Godine, s posebnim naglaskom na njegov dokumentarni opus, a preko njega definirati, analizirati i opisati karakteristike autorskog rukopisa te istaknuti njegove karakteristične režijske metode. Njegove će se filmove potom usporediti s filmovima odabranih suvremenih...
Biti ja
Biti ja
Ema Šunde
Ja. Tema koju znam najbolje. Ili točnije rečeno: o kojoj ne znam ništa. Osim što je ovo pleonazam, fraza „ne znam“ sveto je pravilo za posao kojim se bavimo (a trebala bi zapravo biti i za sve ostale poslove čovječanstva). Odabrala sam baš ovaj naslov jer mi se učinio vjerodostojnim pokušajem pisanja o glumi: kroz sebe i svoje iskustvo. Izazov će mi, naravno, predstavljati moja subjektivnost, tj. ego no on je ionako moj svakidašnji dobro znani suborac ili protivnik. Bavit ću...
Comfort zone u glumačkom stvaralaštvu
Comfort zone u glumačkom stvaralaštvu
Danijela Evđenić
U svom pisanom završnom radu otvorila bih, kako sam naslov kaže, pitanje comfort zone u glumačkom stvaralaštvu. Kako bih što podrobnije mogla pisati o toj temi, osvrnut ću se prvenstveno na period svog studiranja na Akademiji dramske umjetnosti te vlastito kretanje kroz comfort zonu, čimbenike koji su utjecali na istu te pedagoško vodstvo profesora koje sam susretala tijekom studija. Što je uopće comfort zona, kako ju percipiramo, ako ju uopće percipiramo i što se događa unutar...
Deseta noć, Stela, Poplava, Manifest banalnosti
Deseta noć, Stela, Poplava, Manifest banalnosti
Dino Pešut
Rad ne sadrži sažetak.
Dijalozi
Dijalozi
Tjaša Kalkan
Diplomski rad Dijalozi bavi se normiranim odnosom tijela u javnom prostoru. Problematizirajući pojam društvene norme i društveno uvjetovanog aspekta tjelesnosti razvijam ideju kršenja norme kao mogućnost drukčijeg poimanja i prakticiranja tjelesnosti. Komparativno analiziram vlastitu fotografsku seriju kao i mnoštvo različitih umjetničkih radova koji su se bavili sličnom temom, ističući insceniranu (performativnu) fotografiju kao metodološki okvir rada.
Dnevnik ne-pisanja
Dnevnik ne-pisanja
Mirna Rustemović
Rad ne sadrži sažetak.
Dokumentarni opus Krzysztofa Kieślowskog
Dokumentarni opus Krzysztofa Kieślowskog
Bela Bračko-Milešević
Dokumentarci su bili „prva ljubav“ poljskog redatelja Krzysztofa Kieślowskog, koji je u svojoj karijeri režirao dvadeset i jedan dokumentarni film. U ovom radu bavim se analizom redateljevog dokumentarnog opusa s ciljem definiranja njegovog režijskog stila. Pratim razvoj njegovih ideja iz filma u film, analizirajući njegov opus kronološki.
Dramaturgija svjetla na koncertima
Dramaturgija svjetla na koncertima
Dina Marijanović
Sažetak: Rad se bavi dramaturgijom svjetla na koncertima, odnosno načinima na koje svjetlo podržava glazbu oblikujući cjeloviti audiovizualni doživljaj. Teorijski analizira likovne i dinamičke elemente dramaturgije svjetla, kompozicijska načela i vizualnu razradu glazbe u svjetlosne slike. Teorijsku analizu potkrepljuje analizom praktičnog primjera dramaturgije svjetla na koncertu Pink Floyda.
Dramaturški aspekti putovanja kroz vrijeme
Dramaturški aspekti putovanja kroz vrijeme
Daria Keršić
Ovaj se diplomski rad sastoji od tri veće cjeline: teorijskog rada, scenarija i eseja. U teorijskom se radu razmatra korištenje motiva putovanja kroz vrijeme na primjeru nekolicine odabranih filmskih i televizijskih ostvarenja. Također se kroz njih analizira i pitanje slobodne volje, kao inherentna tema takvih priča, te struktura takvih, nelinearnih sadržaja. U drugom dijelu nalaze se materijali za znanstveno-fantastičnu TV seriju Restart, scenarij pilot epizode, scenoslijedi druge i...
Društvene mreže kao marketinški kanali promocije hrvatskog dugometražnog filma
Društvene mreže kao marketinški kanali promocije hrvatskog dugometražnog filma
Sabrina Herak Smoković
Rad analizira upotrebu društvenih mreža kao marketinškog kanala za promociju hrvatskih dugometražnih filmova. Zbog velikog broja korisnika društvenih mreža marketing proizvoda sve više se orijentira na digitalni marketing putem društvenih mreža. Ovaj rad daje pregled alata i taktika za predstavljanje medijskog proizvoda, odnosno filma te odgovara na pitanja kako napraviti uspješnu kampanju za dugometražni film na društvenim mrežama, kako iskoristiti mogućnosti...

Pages