Pages

Reprezentacija treće dobi na igranom filmu
Reprezentacija treće dobi na igranom filmu
Lana Kosovac
Rad ne sadrži sažetak.
Reprezentacija ženskog tijela u suvremenoplesnom teatru
Reprezentacija ženskog tijela u suvremenoplesnom teatru
Iva Kraljević
Ovaj diplomski rad bavit će se razvojem i poviješću pojma ženskosti u suvremenoplesnom teatru. Suvremenoplesni teatar širi pojam ženskosti. Pojam ženskosti širi je od pojma ženskog roda i dovodi u pitanje pojam identiteta što će se dokazati kroz analize ženskih radova koje proširuju pojam ženskosti. Temeljna teza o proširenju pojma ženskosti temeljena je na istraživanjima američke teoretičarke Judith Butler koja tvrdi da rod nije zadan nego je produkt socijalne izvedbe....
Revolver
Revolver
Alexandra Madsen
Teza ovog rada tiče se melankolične temporalne organizacije kao specifičnog proizvodnog modusa u izvedbi. Prvi dio analizira izvedbu Normal (2018) koreografa Guilhermea Botelhoa, umjetničkog voditelja kompanije Cie Alias, kroz dva specifična vremenska modusa: dijakronijsku simultanost i sinkronicitet nesinkronijskog. Oba modusa rastumačena su kroz koncepte vremena Henrija Bergsona, trajanja i simultanosti. Drugi dio tiče se elaboracije projekta, plesne izvedbe, koja se oslanja se na...
Režijski pristup dokumentarnom filmu ”Lampa”
Režijski pristup dokumentarnom filmu ”Lampa”
Renata Lučić
Tema diplomskog rada je osobno iskustvo i režijski pristup dokumentarnom filmu ”Lampa”. Film ”Lampa” je moj diplomski dokumentarni film koji sam radila na MA Filmske i televizijske režije, usmjerenje dokumentarni film. Kroz pisani dio nastojat ću prikazati i objasniti kojim postupcima i tehnikama sam se koristila prilikom snimanja i montaže filma ”Lampa”, koje su to prepreke bile ispred mene i koje odluke sam morala donositi kako bih ih riješila.
Ritamske sekcije u dramskom teatru
Ritamske sekcije u dramskom teatru
Marina Pejnović
U pisanom završnom radu proučavam funkcioniranje čovjekovog mentalnog prostora i njegov prijenos u čovjekov izraz te propitujem kroz dosadašnje ispitne produkcije kako se taj proces odražava na glumu i režiju. Mentalni prostor i izraz vremenski su produkti obrade forme i sadržaja u vremenu. Jedino što je istovjetno u misli i izrazu je ritamski obrazac. On se ostvaruje tako što spaja više vremenskih linija u naizgled jednu informaciju koju dobivamo u izrazu. Ritamski obrazac u sebi...
SAGA - o radu, o jeziku
SAGA - o radu, o jeziku
Bruno Margetić
SAGA je dramaturški formalni jezik koji služi bilježenju prostorno-vremenskih promjena u izvedbenom prostoru za trajanja neke (scenske) izvedbe. Ovaj rad nudi pregled srodnih plesnih notacija koje su svojim kvalitetama utjecale na stvaranje jezika SAGA, sadrži opširne upute za rad s jezikom SAGA te autopoetički tekst slobodnijeg sadržaja.
SLUČAJNOST, PODSVIJEST, SMISAO, MISAO, POVJERENJE, ZABLUDA, ISTINA!
SLUČAJNOST, PODSVIJEST, SMISAO, MISAO, POVJERENJE, ZABLUDA, ISTINA!
Marijana Prokl
Kroz rad pokušavam povezati glumu na sceni i glumu u svakodnevnom životu. Proučavam vlastito djetinjstvo i okolinu koja me okružuje. Pažnju stavljam na instiktivne i slučajne odabire koji kreiraju život. Propitkujem samu sebe kakvo kazalište želim gledati i nudim vlastite ideje. Ideja rada proizašla je iz praktičnog dijela ispita iz predmeta „Govor“ gdje sam napravila videouradak „Baci loptu visoko u zrak“. Za literaturu uzimam Jespera Juula „Vaše kompetentno dijete“,...
Scenarij i režija Nordic noir TV serija
Scenarij i režija Nordic noir TV serija
Judita Gamulin
Ovim diplomskim radom htjela bih analizirati strukturu i sadržaj TV serija ovog novog žanra, ali i pristup radu njihovih producenata i autora kako bih bolje razumjela njihov put do gledatelja te njihov nacionalni i internacionalni uspjeh. Zanima me kako je došlo do globalne prihvaćenosti Nordic noir TV serija, s obzirom na to da se radi o žanru vezanom uz specifično i izrazito malo geografsko područje. One su toliko prilagođene lokalnom, pa i specifičnom nacionalnom, da je pravo...
Scenografija u filmskoj produkciji
Scenografija u filmskoj produkciji
Marina Jurišić
Diplomski rad „Scenografija u filmskoj produkciji – produkcijska vrijednost scenografije u hrvatskom filmu od 2008. do 2018“ bavi se proučavanjem i ispitivanjem filmske scenografije i produkcijske vrijednosti koju može postići scenografija i na koje načine, bazirajući se na hrvatskomu filmu u razdoblju od deset godina.
Scenski aspekti karakterizacije dramskih lica
Scenski aspekti karakterizacije dramskih lica
Iva Šimić
Rad ne sadrži sažetak.
Sigurnost i nesigurnost u glumačkom procesu
Sigurnost i nesigurnost u glumačkom procesu
Tena Belčić
U ovom radu želim istaknuti i opisati glumačke probleme s kojima sam se susretala tijekom pet godina studiranja. Manjak sigurnosti se loše odrazio na mene kao studenticu glume. Htjela sam ovim radom ukazati na probleme za koje vjerujem da postoje i kod drugih studenata te možda njime nekim novim generacijama pomoći u osviještavanju istih. Rad se bazira na vlastitom iskustvu unutar procesa rada na glavnim umjetničkim predmetima na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
Snimanje igranog filma pri ambijentalnom svjetlu
Snimanje igranog filma pri ambijentalnom svjetlu
Antonio Pozojević
Autor u radu kroz primjere iz snimateljske prakse pokazuje koji se postupci i zašto koriste u snimanju pri ambijentalnom svjetlu. Ukratko je prikazan razvoj i povijest snimanja pri ambijentalnom svjetlu. Rad završava s vlastitim iskustvom autora u snimanju pri ambijentalnom svjetlu.

Pages