Pages

Teatar kroz sport i revolt
Teatar kroz sport i revolt
Dea Presečki
U pisanom završnom radu proučavam fizičke i mentalne aspekte glumčevog tijela i uma koji su ujedno i glavne komponente u njegovoj obuci, usavršavanju i djelovanju. Kako bi glumac bio sposoban do kraja izraziti svoje kreativne mogućnosti, on mora biti upućen i preliven znanjem kako se tim svojim univerzalnim instrumentom služi. Trening, zagrijavanje i priprema svog tijela, brzina kognitivnih funkcija, fizička higijena i sprema, odgovornost; sve su to pojmovi koji se često nalaze i u...
Tehnika životinja
Tehnika životinja
Ivan Pašalić
Tehnika „životinja“ uobičajena je u praksi mnogih svjetskih dramskih škola, od Le Coqove L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq do Strasbergove The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. U posljednjih petnaestak godina poučava se i na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu kao dio redovnog kurikuluma nastave Scenskog pokreta na 3.godini BA studija glume. Nakon sustavnog poučavanja tehnike životinja na ADU sve više mladih glumaca poseže za ovom tehnikom oplemenjivanja...
Teorija haptičkog i soničnog filma na primjerima filmova Philippa Grandrieuxa
Teorija haptičkog i soničnog filma na primjerima filmova Philippa Grandrieuxa
David Lušičić
Ovaj rad usmjeren je na analizu filmskog djelovanja redatelja Phillippea Grandrieuxa u kontekstu primjene teorije haptičkog filma, bazirane na tezama taktilne vizualnosti Laure U. Marks i idejama soničnog filma Greiga Haingea. Koncept haptičkog djelovanja filmskog medija bit će sagledan u širem teoretskom kontekstu suvremenih teza koje postaju popularne u posljednjih dvadeseti pet godine, te na praktičnim primjerima prva tri igrana filma Phillipea Granderiauxa ; Sombre, La Vie Nouvelle...
Transformacije privatne memorije
Transformacije privatne memorije
Ivan Gundić
Rad Memogram propituje relativnost ideje vrijednosti na primjeru odnosa prema obiteljskoj memoriji. Koristeći interdisciplinarni i multimedijalni pristup prikazujem topljenje obiteljskih želatinskih fotografija koje potom kemijskim postupkom pretvaram u kovanicu čistog srebra. U pisanom dijelu rada Transformacije privatne memorije iz perspektive teorije fotografije, povijesti umjetnosti, etnologije, teorije arhiva i semiotike analiziram odnose između vrijednosti i memorije te...
Tretman lika u predstavi "Proba Pirandella"
Tretman lika u predstavi "Proba Pirandella"
Vanja Jovanović
U ovom radu bavit ću se analizom procesa rada na ispitnoj predstavi Proba Pirandella koja je nastala kao praktični dio mog diplomskog ispita. Predstava je nastala kao autorski projekt inspiriran dramom Šest likova traži autora Luigija Pirandella. Pirandellova drama korištena je kao udaljeni dramski predložak, a prazna mjesta u dramaturgiji originalnog predloška poslužile su kao inspiracija i tema improvizacija. Pokušat ću raščlaniti kreativni proces na tri segmenta, a to su...
Triler u hrvatskom filmu
Triler u hrvatskom filmu
Goran Ribarić
Rad ne sadrži sažetak.
Uloga boje u pričanju i podržavanju priče u igranom filmu
Uloga boje u pričanju i podržavanju priče u igranom filmu
Hanna Kunić
Rad se bavi proučavanjem komunikacijskih i izražajnih mogućnosti fenomena boje unutar filmskog medija, točnije unutar roda igranog filma. Od proučavanja estetskog i tehnološkog razvoja boje unutar filma, do pozicioniranja boje kao komunikacijskog posrednika između autora i gledatelja sposobnog za obnašanje narativnih funkcija.
Uloga racionalnog u glumačkom procesu
Uloga racionalnog u glumačkom procesu
Petra Tunjić
Ovim radom nastojat ću preispitati svrhovitost vlastitog pristupa radu tijekom mog studija. Analizirat ću poteškoće s kojima sam se susretala u radu na Akademiji, a koje su bile prepreka mom organskom glumačkom procesu. Naglasak ću staviti na ulogu racionalnog u stvaranju života ljudskog duha, na njegovu važnost kao jednog od pokretača psihičkog života, ali navesti i ostale pokretače koji u tome sudjeluju. Polazište za ovaj rad je moje osobno iskustvo na Akademiji, stoga ću...
Uloga čitaće probe u glumačkom procesu
Uloga čitaće probe u glumačkom procesu
Silvio Mumelaš
Ovim radom nastoji se preispitati svrhovitost vlastitog ponašanja na čitaćim probama. Analiziraju se poteškoće i opterećenja na čitaćim probama koja se ukazuju kao prepreke organskom glumačkom procesu. Nastoji se pokazati značaj čitaće probe za nastavak procesa rada na kazališnoj predstavi, odnosno utjecaj navika usvojenih na samom početku rada na konačnu izvedbu. Razrada je podijeljena na tri dijela i obuhvaća društveno-psihološku...
Uporaba humora kao političkog komentara u čehoslovačkim filmovima 1960-ih, Slepa vulica, Autoreferencijalni tekst
Uporaba humora kao političkog komentara u čehoslovačkim filmovima 1960-ih, Slepa vulica, Autoreferencijalni tekst
Mateja Posedi
Sažetak: U radu se analizira priroda češkog humora kroz tri čehoslovačka crnohumorna igrana filma, Trgovina na korzu (1965), Kremator (1969) i Uho (1970). Uvodni dio posvećen je pregledu čehoslovačkoga novog vala, češke komedije te češke komedije 1960-ih. U njima se iznosi povijesni pregled Praškog proljeća i nastanka čehoslovačkog novog vala te priroda češkog humora u književnosti. U nastavku rada se u primjerima filmova analiziraju komični dijelovi te njihovo političko...
Upotreba filmske glazbe kao nositelja filmske radnje u ranim animiranim filmovima Disney produkcije
Upotreba filmske glazbe kao nositelja filmske radnje u ranim animiranim filmovima Disney produkcije
Doris Dodig
Walt Disney Animation Studios je američki studio koji proizvodi kratkometražne i dugometražne animirane filmove koju su osnovali braća Walt i Roy Disney 1923. godine. U radu se analizira kako je glazba imala utjecaj na stvaranje sadržaja i narativa u filmu kao i uspjeh i popularnost studija kojeg danas znamo na primjeru prvih pet dugometražnih filmova od 1937. do 1942. godine. Rad se također osvrće na prve kratkometražne filmove koje su imale veliki utjecaj na pristupu stvaranje...
Usklađivanje financiranja hrvatskog dokumentarnog filma s modelima iz prakse
Usklađivanje financiranja hrvatskog dokumentarnog filma s modelima iz prakse
Tibor Keser
Osim definiranja suvremenoga dokumentarnog filmskog stvaralaštva u kontekstu recentnih filmova, diplomski rad analizira dostupne izvore financiranja dokumentarnih filmova u Hrvatskoj, vodeći se primjerima iz prakse, uzimajući u obzir prvenstveno dugometražne dokumentarne filmove koji imaju najširi distribucijski potencijal. Diplomski se rad u analizi kritički osvrće na stupanj kohezije između raznih izvora financiranja, pružajući prijedlog mogućeg razvoja filmske zajednice, u...

Pages