Pages

Gluma i Alkohol
Gluma i Alkohol
Mada Peršić
U ovom radu bavim se povezanošću Glume i Alkohola. Glavno pitanje ovog rada jest: Može li osoba biti uspješan i ispunjen glumac ili glumica bez da konzumira Alkohol ? Na pitanje pokušavam odgovoriti s povijesnog, suvremeno promatračkog i intimnog aspekta. Ne bavim se u ovome radu nefunkcionalnim alkoholičarima, nego nama, većinom, ljudima koji za sebe govorimo da umjereno pijemo. Zanima me zašto poroke vežemo uz umjetnike, a zašto uz glumce vežemo pogotovo Alkohol. Propitkujem...
Gluma kao operacija ljubavi
Gluma kao operacija ljubavi
Lucija Alfier
Ovaj rad govori o svemu onom s čim sam se susrela od svojih prvih doticaja s glumom. Pišem o stvarima koje su me osvijestile i otvorile mi nove svjetove, kao i onima koje su me blokirale i s kojima sam vodila bitku. Pokušavam si odgovoriti na pitanja: ‘’Što je uistinu glumačka prisutnost?’’, ‘’Odakle potječe strah?’’, ‘’Tko sam ja publici i tko je ona meni?’’, ‘’Jesmo li sposobni za stvaranje katarzičnog kazališta?’’, ‘’Zašto su riječi nužno...
Gluma kao pitanje trenutka
Gluma kao pitanje trenutka
Marin Klišmanić
U ovom diplomskom radu nastojat ću dokazati jednu tezu u koju sam se duboko, kroz ovih pet godina, uvjerio. Ona se tiče trenutka, najjačeg glumčevog alata koji se javlja kada započinje proba, pale se svjetla za predstavu ili redatelj, na filmskom setu, izgovara: „Akcija!“. Tada sve ono što smo naučili o ulozi, o čemu smo toliko razgovarali, kao i sve tehničke pojedinosti - kojima smo se bavili; ukorijenjen glas, optimalan dah i tijelo te jako dobro poznavanje teksta - bivaju...
Gluma kao terapija
Gluma kao terapija
Ana Kontić
Može li gluma imati terapijski učinak? Postoji li povezanost između procesa kreiranja uloge i privatnih emotivnih procesa u životu glumca? Kako određene uloge mogu rezonirati s glumcem prije, za vrijeme i poslije glumačkoga procesa i na taj mu način pružiti odgovore na dotad možda duboko potisnuta i nikada postavljena, životna pitanja? Psihoterapijom triju dramskih lica i glumice koja ih je odigrala rad će pokušati odgovoriti na prethodno postavljena pitanja.
Gluma u trenutku
Gluma u trenutku
Josipa Anković
U ovom diplomsku radu opisat će se proces stvaranja uloge i pokušati definirati i odrediti termin “gluma u trenutku” kao teza koja se bazira na vlastitom iskustvu. Također, pokušat će se utvrditi kako je improvizacija temeljna pokretačka snaga glumačkog zanata, odnosno glumčev alat koji unaprijeđuje uspješnost u izvršavanju osnovnog glumačkog zadatka na sceni i razvija spontanost. Nastojat će se i dokazati kako je “gluma u trenutku” rezultat cjelokupnog glumačkog...
Glumac - od amatera do profesionalca i natrag
Glumac - od amatera do profesionalca i natrag
Vini Jurčić
Po završetku studija glume, a s prethodnim dugogodišnjim amaterskim iskustvom, odlučila sam opisati svoj put sa svim zaključcima koje sam na njemu donijela i svim mislima koje su mi u određenim trenucima krize pomogle. Bez pretenciozne potrebe za stvaranjem univerzalnog ispravnog mišljenja, prisjećanjem na događaje i situacije u kojima sam se našla, pokušala sam odgovoriti na pitanja poput: “Što dijeli profesionalca od amatera?“, “Što od amatera trebamo zadržati...
Glumac na razmeđu društvenih uloga u svakodnevici i glumačke uloge na sceni
Glumac na razmeđu društvenih uloga u svakodnevici i glumačke uloge na sceni
Eugen Stjepan Višić
Ovaj rad bavi se glumcem i njegovim glumačkim metodama, alatima i tehnikama iz specifične teorijsko-znanstvene i iskustvene perspektive, promatrajući odnos društvenih uloga i glumačkih uloga, uz temeljni oslonac na teoriju društvenih uloga Ervinga Goffmana. U radu se razmatraju sličnosti i razlike između izvođenja uloga u svakodnevnim situacijama (samopredstavljanju pojedinca) te između ostvaraja glumčeve uloge na pozornici. U skladu s time, razlažem i preispitujem odnos...
Glumačka prisutnost s obzirom na odabrane aspekte kazališnog čina
Glumačka prisutnost s obzirom na odabrane aspekte kazališnog čina
Lucija Dujmović
U ovom diplomskom radu bavit ću se glumčevom prisutnosti spram sljedećih kazališnih aspekata: lik, partner/i, režija (u svrsi pedagogije i obrnuto), mizanscen, publika, kostim/scenografija, svjetlo/zvuk, te u odnosu na glumca i njegovu osobnost. U svom radu navest ću primjere situacija s proba i tijekom ispitnih predstava glume, govora i pokreta kojima ću pokazati što sve glumac mora osvjestiti i s kojim se problemima suočava pri pokušaju kontinuiranog održavanja i...
Glumačka svijest i važnost pedagoškog pristupa
Glumačka svijest i važnost pedagoškog pristupa
Martina Čvek
Rad se bavi propitivanjem glume i glumačke struke te traga za mogućim alatima i vještinama koji bi potpomogli glumačkoj struci da uspostavi svojevrsnu bazu i sustav. Istražuje što bi to bila glumačka svijest i može li ona biti spomenuta baza. Dotiče se i segmenta o specifičnosti glumačkog procesa, delikatnosti osvještavanja glumca, lišavanja navika i itd. Isto tako donosi promišljanja o važnosti pedagoga općenito, te posebno važnosti pedagoškog pristupa u obrazovanju i...
Glumački proces i razlika uspostavljanja lika i uloge
Glumački proces i razlika uspostavljanja lika i uloge
Andrej Kopčok
U ovome radu bavit ću se definiranjem pojmova lik i uloga, procesima uspostavljanja lika i uloge, njihovoj dihotomiji, te što oni znače za glumca u praktičnom smislu. Kako svijest o tim procesima može pomoći glumcu u njegovom radu? Kako i gdje se spajaju napisani lik i glumac koji ga tumači? Što je uloga i kako mehanizam identifikacije glumca s likom, te publike s glumcem stvaraju život na sceni? Što znači biti istinit za glumca, a što za publiku? Polazište za ovaj rad nije niti...
Glumački strah
Glumački strah
Tena Nemet Brankov
U svom diplomskom radu bavit ću se glumačkim strahom, kako on utječe na našu glumačku ličnost, kreaciju uloge i na samu izvedbu. Kroz pet poglavlja retrogradno ću se reflektirati na svoj studij, glumački proces kako na glumačkim klasama tako i na redateljskim klasama te naposljetku u profesionalnom kazalištu. Uglavnom ću pisati o svom strahu s kojim sam se suočavala na Akademiji dramske umjetnosti, o strahu od autoriteta, o strahu od nastupa i naposljetku o strahu pred samom...
Glumačko-glazbena polifonija života
Glumačko-glazbena polifonija života
Petra Svrtan
Ovaj diplomski rad pojašnjava mogućnosti povezivanja dvaju srodnih umjetniĉkih podruĉja: glume i glazbe. U pedagoškom radu pojedinih profesora s odsjeka Glume na Akademiji dramske umjetnosti Sveuĉilišta u Zagrebu već postoje pokušaji korelacije i primjene znanja iz glazbe u glumaĉkom procesu i obrnuto, no ovaj rad nastao je iz potrebe da se u samostalnom i pedagoškom radu glumac potakne na pomnije istraživanje poveznica između glume i glazbe te da se dobivena znanja i iskustva...

Pages