Pages

Govor je u pokretu: semantika u glumačkom radu
Govor je u pokretu: semantika u glumačkom radu
Tesa Litvan
Što sve može značiti: Govor je u pokretu? Kroz igru riječi samog naslova i objašnjavanje istoga, rad se bavi nedostacima i prednostima semantike u glumačkom radu.
Grč kao prepreka u glumačkom proživljavanju
Grč kao prepreka u glumačkom proživljavanju
Jakov Jozić
U ovom diplomskom radu bavit ću se grčem kao preprekom u glumačkom proživljavanju, tijekom studija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Koristim se osobnim primjerima iz prakse, koji su me i potaknuli na obradu ove teme. Govorit ću o fizičkom i psihičkom grču, njegovim uzrocima i posljedicama te pokušajima odstranjivanja istoga.
Inovacije u dokumentarcima Chrisa Markera na primjeru filmova 'Krasni maj' i 'Bez sunca'
Inovacije u dokumentarcima Chrisa Markera na primjeru filmova 'Krasni maj' i 'Bez sunca'
Ivan Ramljak
Analiza inovativnih obrazaca i pristupa dokumentarizmu u opusu kultnog francuskog filmskog redatelja Chrisa Markera, s posebnim naglaskom na filmove 'Krasni maj' i 'Bez sunca'.
Iskustvo interaktivnog filma
Iskustvo interaktivnog filma
Pavle Kocanjer
Iskustvo rada na interaktivnom filmu, njegovo gledanje i komunikacija o viđenom nakon gledanja.
Iste postavke teorije glume u odnosu glumačkih realizacija polovice 20. stoljeća i danas
Iste postavke teorije glume u odnosu glumačkih realizacija polovice 20. stoljeća i danas
Paško Vukasović
U ovom radu rastvorit će se smjernice i ideje za daljnje propitivanje mogućih okolnosti koje su uvjetovale razlike u glumačkim realizacijama u posljednjih sedamdeset godina s obzirom na iste teorijske postavke. Najprije ću se fokusirati na osobno iskustvo glumačkog procesa na ADU u Zagrebu u razdoblju 2011. - 2017. godinee. Na temelju osobnih iskustava i dostupnih snimki kazališnih predstava 20. st. te razgovora s Želimirom Mesarićem, Georgijem Parom i Perom Kvrgićem, ponudit ću...
Istina u filmu istine
Istina u filmu istine
Zorko Sirotić
U radu izlažem ključne trenutke povijesti cinéma veritéa i direct cinema, u svrhu nadopune kasnijem propitivanju istine na filmu. Potom izloženo djelomično analiziram i komentiram pomoću intervjua koje sam posljednjih godina radio s raznim dokumentaristima, nakon čega iznikla pitanja povezujem i pokušavam objasniti kroz svoje viđenje filmske istine, a na temelju vlastitog kratkog filma.
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje - programi filmske pismenosti
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje - programi filmske pismenosti
Adrijana Prugovečki
Filmski sadržaji čine tek skromni dio nastave medijske kulture, najčešće su dio drugih školskih predmeta i promatraju se pretežito s teorijskog stajališta. Upravo iz tog razloga osnovani su brojni edukativni programi, videodružine, kinoklubovi i radionice koji nadomještaju manjak filmskog obrazovanja unutar standardnih školskih kurikuluma. Cilj ovog diplomskog rada predočiti je kratki presjek kroz institucionalno i izvaninstitucionalno filmsko obrazovanje u Hrvatskoj, ali i u...
Izvedba igre
Izvedba igre
Lucija Klarić
Oslanjajući se na retoričke sličnosti kazališne izvedbe i igre, traženi su modeli suradnje između dvaju formi i na koji se način one mogu nadopunjavati te gdje se nailaze formalne razlike koje je u njihovom izvođenju nužno popuniti. Kroz promišljanje estetike i načela dizajna igara, pokušao se pronaći jezik kojim bi se mogla promišljati estetika izvedbenih inačica koje se oslanjaju na elemente igre odnosno participacije. Igri je u radu dana pozicija kazališne predstave i kroz...
Izvedbe istraživačkih imaginarija
                     *
Field directions
Izvedbe istraživačkih imaginarija * Field directions
Nikolina Rafaj
Ovaj rad teži predstaviti nužnost revidiranja zaokreta arhetipskog koncepta terena shvaćenog kao fiksiranog, geografski određenog, singularnog lokaliteta prema konceptu koji sadrži kategorije poznatog i bliskog (i prostorno i iskustveno) no po ulasku žudi za uspostavom vizure koja će analitički zahvatiti i paradoks neponovljivosti iskustva. Procesi lokalizacije i njihov singularitet više nisu dostatni modeli, već se nužno smještaju u geopolitičke kontekste koji postaju...
Izvedbena umjetnost u Hrvatskoj u kontekstu programa Kreativna Europa 2014. - 2020.
Izvedbena umjetnost u Hrvatskoj u kontekstu programa Kreativna Europa 2014. - 2020.
Iris Tomić
Republika Hrvatska sudjeluje u programima sufinanciranja kulturnog i kreativnog sektora Europske unije od 2007. godine u programu Kultura. Od 2013. godine, kada postaje ravnopravna članica Europske unije, sastavnim je dijelom i programa Kreativna Europa koji je trajao do 2020. godine. Tijekom sedam godina u Hrvatskoj je ostvareno preko 50 projekata suradnje s drugim članicama Programa. Program Kreativna Europa se dijeli na tri potprograma – MEDIA, Kultura i Međusektorska suradnja. Na...
Izvedbene prakse primijenjenog kazališta i nevidljive publike u hrvatskom kazalištu
Izvedbene prakse primijenjenog kazališta i nevidljive publike u hrvatskom kazalištu
Romana Brajša
U ovom se radu analiziraju izvedbene prakse primijenjenog kazališta i nevidljive publike u hrvatskom kazalištu na primjeru triju organizacija nezavisne scene, Dramskog studija slijepih i slabovidnih „Novi život“, Montažstroja i Arterarija. U teorijskom uvodnom dijelu izloženi su temeljni pojmovi i definicije primijenjenog kazališta, a u drugom dijelu analizirane su navedene organizacije iz produkcijske i kulturnopolitičke perspektive uzimajući u obzir moguće izvore financiranja...

Pages