Pages

Oblikovanje svjetla u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
Oblikovanje svjetla u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
Ivan Štrok
Oblikovanje svjetla za produkcije u velikoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog temeljeno na dosadašnjem iskustvu u radu te poteškoće i nedostaci rasvjetne opreme koji se susreću tijekom rada. Usporedba s dvoranama slične namjene i analiza tehničkih mogućnosti postojećeg stanja. S obzirom na trenutne probleme i usporedbu s drugim dvoranama, iznesen je prijedlog nadogradnje rasvjetne opreme s pripadajućim skicama te vizualizacijama.
Oblikovanje svjetla u ambijentalnim produkcijama - tehnički i umjetnički pristup
Oblikovanje svjetla u ambijentalnim produkcijama - tehnički i umjetnički pristup
Marko Mijatović
Osnovni pristupi i principi oblikovanja svjetla u ambijentalnom teatru s objašnjenim tehničkim predispozicijama i potencijalnim preprekma, temeljeni dosadašnjim iskustvom, promatranjem i analiziranjem odnosa ambijenta naspram umjetničkog djela. Obrazloženja su potkrijepljena raznim primjerima s osobitim osvrtom na primjere Dubrovačkih ljetnih igara. Posebna pozornost je posvedena izradi i realizaciji plana svjetla, te korištenju dimnih scenskih...
Oblikovanje zvuka : Prošlost, Sadašnjost, Budućnost (u igranom filmu)
Oblikovanje zvuka : Prošlost, Sadašnjost, Budućnost (u igranom filmu)
Miroslav Piškulić
Ovim radom prikazat ću svoja promišljanja o povijesnom razvoju oblikovanja zvuka u filmskoj umjetnosti, od razdoblja „nijemog“ filma do predviđanja budućnosti, uglavnom se fokusirajući na igrani film. Rad je strukturiran kronološki, temeljen je na pročitanoj filmskoj (američkoj i zapadnoeuropskoj) literaturi, odgledanim i analiziranim filmovima za koje se smatra da su iz pojedinih razloga označili prekretnice u oblikovanju zvuka. Sukladno tome, prati razvoj i uporabu...
Od teksta do predstave
Od teksta do predstave
Hrvoje Korbar
Ovaj rad bavi se opsegom, granicama i područjima ispreplitanja pojmova dramaturgije i režije te proučavanjem procesa prijelaza iz dramskog u scensko pismo, odnosno prijelaza iz (dramskog) teksta u predstavu na primjeru režije praizvedbe suvremenog dramskog teksta Ništa novo autora Luke Vlašića. Polazeći od shvaćanja režije kao implicitnog sustava organizacije značenja unutar kazališne predstave i dramaturgije kao pragmatičnog čitanja drame kao izvedbenog teksta...
Od zračne struje do zvuka: Anatomija, fiziologija i primjena
Od zračne struje do zvuka: Anatomija, fiziologija i primjena
Ivan Čuić
Proučavanjem stručnih radova o glasu iz područja govornih znanosti, glume i pjevanja, o nastajanju i korištenju glasa, nastao je ovaj rad. Zapravo sam tražio poveznicu i pokušao objediniti ove struke, zanate i umjetnosti koji se bave proizvodnjom zvuka iz ljudskog tijela, tj. fiziologijom i anatomijom. Držim da bi to trebalo biti u svijesti glumca jer je ta svijest glumčev alat za stvaranje njegovih umjetničkih djela.
Odnos snimatelja i glumca
Odnos snimatelja i glumca
Frane Pamić
"Odnos snimatelja i glumca" predstavlja rad koji se temelji na kvalitativnom istraživanju u kojem su namjernim, prigodnim uzorkom propitivani aspekti odnosa dvaju struka isprepletenih međusobnim radom na filmu. Uključeno je jedanaest ispitanika, od kojih je šest predstavljalo snimateljsku, a pet glumačku struku. Istraživanje za potrebe ovog rada provedeno je od rujna do prosinca 2018. godine. Ispitanici su metodom dubinskog intervjua davali slična, ali i različita značenja...
Osnovni elementi scenarija: "Nepodnošljiva lakoća destrukcije"
Osnovni elementi scenarija: "Nepodnošljiva lakoća destrukcije"
Ivor Radmilović Pavlek
Oslanjajući se na „egzistencijalističku psihoanalizu“ Ernesta Beckera, schizoanalizu Deleuzea i Guattaria, te lakanovsku teoriju Slavoja Žižeka, ovaj rad pokušava objasniti srž scenarija „Nepodnošljiva lakoća destrukcije“ koji se upravo bavi činjenicom da je destrukcija „nepodnošljivo lagana“, odnosno da je olakšana prirodom fantazije i žudnje koja navodi ljude da biraju fantaziju, a stvarnost prepuštaju destrukciji.
Pandemija prije pandemije: Kako je Covid 19 akcelerirao promjene u distribuciji filmova
Pandemija prije pandemije: Kako je Covid 19 akcelerirao promjene u distribuciji filmova
Aleksandar Arsovski
U ovom diplomskom radu proučio sam proces distribucije domaćih i europskih filmova neposredno prije i tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19). Objasnit ću specifičnosti ove djelatnosti te analizirati stanje na tržištu u navedenom periodu. Analizirat ću kako je ova situacija utjecala na strategije i način poslovanja sudionika filmske industrije. Bavit ću se i festivalskom distribucijom filmova koji su bili pogođeni korona-krizom. Osim toga, posvetit ću svoju pažnju...
Pasivno i aktivno djelovanje u proceduralnoj izvedbi
Pasivno i aktivno djelovanje u proceduralnoj izvedbi
Ivan Penović
Rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio je autoreferencijalni rad o studiju. Drugi se bavi ritmom kao čitanjem procesa učenja kroz analizu gaming industrije te načinom na koji ta preklapanja ritmova utječu na mogućnosti interakcije publike s umjetničkim djelom. Treći dio rada postavlja principe rada u okruženju koje bi se moglo nazvati proceduralnom izvedbom te oblicima društvenog djelovanja koje bi ta izvedba mogla izložiti kazališnoj publici.
Pedagoška uputa i njezina recepcija tijekom  studiranja
Pedagoška uputa i njezina recepcija tijekom studiranja
Kim Končar
Ovaj diplomski rad bavi se temom pedagoške upute i njezine recepcije tijekom studiranja. Izdvojeno je pet uputa za svaku akademsku godinu koje su se nadovezivale jedna na drugu te na kraju preklopile i kreirale moj sustav rada koji koristim pri svakom novom projektu. Kako bi svaki moj izričaj bio autentičan bilo je potrebno od mnogih dobivenih uputa napraviti selekciju i izabrati one koje sa mnom i mojim način funkcioniranja te glumačkim senzibilitetom korespondiraju.
Peripatetičko kazalište otvorenog neba
Peripatetičko kazalište otvorenog neba
Lovro Krsnik
Ovaj rad predstavlja analizu i dubinsko propitkivanje redateljskog postupka u ispitnoj predstavi Opsadno stanje, nastaloj 2016. prema drami Alberta Camusa kao projekt ambijentalnog kazališta na deset mikro lokacija u dvorištu V. gimnazije sa studentskim glumačkim ansamblom od petnaest izvođača. U njemu još dodatno raščlanjujem utjecaj prostora na redateljski koncept, metode i načela ambijentalnosti drugih kazališnih praktičara te pokušavam pozicionirati svoj redateljski rad u...
Pojam glumačke akcije kroz teoriju i praksu
Pojam glumačke akcije kroz teoriju i praksu
Matej Đurđević
U ovom diplomskom radu bavim se problemom preciznog definiranja glumačke akcije, odnosno svega onoga što bi glumac morao činiti kako bi njegova priprema u procesu proba i konačna izvedba na sceni imale čvrste temelje. Nadalje, ovim radom pokušavam odgovoriti na pitanje „Na što glumac mora staviti fokus kako bi u svakom trenutku svojeg djelovanja bio svjestan toga što radi, kako to radi i zašto to radi?“. Također, adresiram problem odnosa teorijskog i praktičnog u glumačkoj...

Pages