Pages

"Put do uništenja"
"Put do uništenja"
Filip Starešinić
Ovaj diplomski rad temelji se na analizi pojedinih kadrova filma ''Put do uništenja'' koji se ističu po važnosti izgradnje ugođaja, atmosfere i samog pričanja filmske priče za svaku pojedinu scenu. U analizi prolazimo kroz tehničke osobitosti kadrova kao što su opotreba objektiva, farova, kamere iz ruke itd, pa do pokušaja intepretacije umjetničkih razmišljanja i postupaka snimatelja što ipak predstavlja malo složeniji zadatak koji se uglavnom temelji na mojoj intuiciji kao...
Deseta noć, Stela, Poplava, Manifest banalnosti
Deseta noć, Stela, Poplava, Manifest banalnosti
Dino Pešut
Rad ne sadrži sažetak.
Dijalozi
Dijalozi
Tjaša Kalkan
Diplomski rad Dijalozi bavi se normiranim odnosom tijela u javnom prostoru. Problematizirajući pojam društvene norme i društveno uvjetovanog aspekta tjelesnosti razvijam ideju kršenja norme kao mogućnost drukčijeg poimanja i prakticiranja tjelesnosti. Komparativno analiziram vlastitu fotografsku seriju kao i mnoštvo različitih umjetničkih radova koji su se bavili sličnom temom, ističući insceniranu (performativnu) fotografiju kao metodološki okvir rada.
Dnevnik ne-pisanja
Dnevnik ne-pisanja
Mirna Rustemović
Rad ne sadrži sažetak.
Dvije godine pisanja
Dvije godine pisanja
Luka Mavretić
Rad ne sadrži sažetak.
Elementi klaunerije u radu na ulozi
Elementi klaunerije u radu na ulozi
Katarina Strahinić
Rad ne sadrži sažetak.
Elementi rituala u izvedbi Sofoklove Antigone
Elementi rituala u izvedbi Sofoklove Antigone
Borna Galinović
Ovaj se diplomski rad bavi analizom izvedbe Antigone, ispita prve godine diplomskog studija Akademije dramske umjetnosti sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru akademske godine 2014./2015. Fokus rada usmjeren je na ritualne elemente koji su se mogli prepoznati gledajući ispit. Koristeći pojmove liminalnog i liminoidnog, obrađene su ritualne sekvence koje dolaze do izražaja za vrijeme prizora Zbora te proces rada na njima. Izmjena zborskih dijelova i ...
Estetika banalnog u suvremenoj fotografiji
Estetika banalnog u suvremenoj fotografiji
Nikola Šerventić
Banalni sadržaji u fotografiji javljaju se od njenih početaka u skladu s čovjekovom potrebom da zabilježi i dokumentira pojave oko sebe, estetski više ili manje privlačne. Banalno kao motiv javlja se od ranih godina dvadesetoga stoljeća, a svoj procvat doživljava u modernoj i postmodernoj fotografiji, osobito u djelima Diane Arbus, Williama Egglestona, Martina Parra te mnogih drugih. Radovi istaknutih fotografa banalnog izloženi su na izložbama Reality Check i Cruel and Tender,...
Etički principi dokumentarne filmske produkcije
Etički principi dokumentarne filmske produkcije
Ivana Grubišić Perišić
Nakon uvodnog iznošenja šireg teorijskog okvira koji obuhvaća područje etike i dokumentarnog filma, a s ciljem da se ta dva područja povežu uz pretpostavke da: temelj dokumentarnog filma leži u njegovoj istinitosti u odnosu na stvarnost te je istovremeno subjektivni pristup autora njegov drugi temelj, rad se dalje bavi trojakom odgovornosti autora dokumentarnog filma. Ona proizlazi iz dvije navedene postavke, ali i apsolutnog autoriteta autora dokumentarnog filma u donošenju...

Pages