Paginacija

Glumačka prisutnost s obzirom na odabrane aspekte kazališnog čina
Glumačka prisutnost s obzirom na odabrane aspekte kazališnog čina
Lucija Dujmović
U ovom diplomskom radu bavit ću se glumčevom prisutnosti spram sljedećih kazališnih aspekata: lik, partner/i, režija (u svrsi pedagogije i obrnuto), mizanscen, publika, kostim/scenografija, svjetlo/zvuk, te u odnosu na glumca i njegovu osobnost. U svom radu navest ću primjere situacija s proba i tijekom ispitnih predstava glume, govora i pokreta kojima ću pokazati što sve glumac mora osvjestiti i s kojim se problemima suočava pri pokušaju kontinuiranog održavanja i...
Glumačka svijest i važnost pedagoškog pristupa
Glumačka svijest i važnost pedagoškog pristupa
Martina Čvek
Rad se bavi propitivanjem glume i glumačke struke te traga za mogućim alatima i vještinama koji bi potpomogli glumačkoj struci da uspostavi svojevrsnu bazu i sustav. Istražuje što bi to bila glumačka svijest i može li ona biti spomenuta baza. Dotiče se i segmenta o specifičnosti glumačkog procesa, delikatnosti osvještavanja glumca, lišavanja navika i itd. Isto tako donosi promišljanja o važnosti pedagoga općenito, te posebno važnosti pedagoškog pristupa u obrazovanju i...
Glumački proces i razlika uspostavljanja lika i uloge
Glumački proces i razlika uspostavljanja lika i uloge
Andrej Kopčok
U ovome radu bavit ću se definiranjem pojmova lik i uloga, procesima uspostavljanja lika i uloge, njihovoj dihotomiji, te što oni znače za glumca u praktičnom smislu. Kako svijest o tim procesima može pomoći glumcu u njegovom radu? Kako i gdje se spajaju napisani lik i glumac koji ga tumači? Što je uloga i kako mehanizam identifikacije glumca s likom, te publike s glumcem stvaraju život na sceni? Što znači biti istinit za glumca, a što za publiku? Polazište za ovaj rad nije niti...
Glumački strah
Glumački strah
Tena Nemet Brankov
U svom diplomskom radu bavit ću se glumačkim strahom, kako on utječe na našu glumačku ličnost, kreaciju uloge i na samu izvedbu. Kroz pet poglavlja retrogradno ću se reflektirati na svoj studij, glumački proces kako na glumačkim klasama tako i na redateljskim klasama te naposljetku u profesionalnom kazalištu. Uglavnom ću pisati o svom strahu s kojim sam se suočavala na Akademiji dramske umjetnosti, o strahu od autoriteta, o strahu od nastupa i naposljetku o strahu pred samom...
Glumačko-glazbena polifonija života
Glumačko-glazbena polifonija života
Petra Svrtan
Ovaj diplomski rad pojašnjava mogućnosti povezivanja dvaju srodnih umjetniĉkih podruĉja: glume i glazbe. U pedagoškom radu pojedinih profesora s odsjeka Glume na Akademiji dramske umjetnosti Sveuĉilišta u Zagrebu već postoje pokušaji korelacije i primjene znanja iz glazbe u glumaĉkom procesu i obrnuto, no ovaj rad nastao je iz potrebe da se u samostalnom i pedagoškom radu glumac potakne na pomnije istraživanje poveznica između glume i glazbe te da se dobivena znanja i iskustva...
Govor je u pokretu: semantika u glumačkom radu
Govor je u pokretu: semantika u glumačkom radu
Tesa Litvan
Što sve može značiti: Govor je u pokretu? Kroz igru riječi samog naslova i objašnjavanje istoga, rad se bavi nedostacima i prednostima semantike u glumačkom radu.
Grč kao prepreka u glumačkom proživljavanju
Grč kao prepreka u glumačkom proživljavanju
Jakov Jozić
U ovom diplomskom radu bavit ću se grčem kao preprekom u glumačkom proživljavanju, tijekom studija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Koristim se osobnim primjerima iz prakse, koji su me i potaknuli na obradu ove teme. Govorit ću o fizičkom i psihičkom grču, njegovim uzrocima i posljedicama te pokušajima odstranjivanja istoga.
Inovacije u dokumentarcima Chrisa Markera na primjeru filmova 'Krasni maj' i 'Bez sunca'
Inovacije u dokumentarcima Chrisa Markera na primjeru filmova 'Krasni maj' i 'Bez sunca'
Ivan Ramljak
Analiza inovativnih obrazaca i pristupa dokumentarizmu u opusu kultnog francuskog filmskog redatelja Chrisa Markera, s posebnim naglaskom na filmove 'Krasni maj' i 'Bez sunca'.
Iskustvo interaktivnog filma
Iskustvo interaktivnog filma
Pavle Kocanjer
Iskustvo rada na interaktivnom filmu, njegovo gledanje i komunikacija o viđenom nakon gledanja.
Iste postavke teorije glume u odnosu glumačkih realizacija polovice 20. stoljeća i danas
Iste postavke teorije glume u odnosu glumačkih realizacija polovice 20. stoljeća i danas
Paško Vukasović
U ovom radu rastvorit će se smjernice i ideje za daljnje propitivanje mogućih okolnosti koje su uvjetovale razlike u glumačkim realizacijama u posljednjih sedamdeset godina s obzirom na iste teorijske postavke. Najprije ću se fokusirati na osobno iskustvo glumačkog procesa na ADU u Zagrebu u razdoblju 2011. - 2017. godinee. Na temelju osobnih iskustava i dostupnih snimki kazališnih predstava 20. st. te razgovora s Želimirom Mesarićem, Georgijem Parom i Perom Kvrgićem, ponudit ću...
Istina u filmu istine
Istina u filmu istine
Zorko Sirotić
U radu izlažem ključne trenutke povijesti cinéma veritéa i direct cinema, u svrhu nadopune kasnijem propitivanju istine na filmu. Potom izloženo djelomično analiziram i komentiram pomoću intervjua koje sam posljednjih godina radio s raznim dokumentaristima, nakon čega iznikla pitanja povezujem i pokušavam objasniti kroz svoje viđenje filmske istine, a na temelju vlastitog kratkog filma.

Paginacija