Paginacija

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje - programi filmske pismenosti
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje - programi filmske pismenosti
Adrijana Prugovečki
Filmski sadržaji čine tek skromni dio nastave medijske kulture, najčešće su dio drugih školskih predmeta i promatraju se pretežito s teorijskog stajališta. Upravo iz tog razloga osnovani su brojni edukativni programi, videodružine, kinoklubovi i radionice koji nadomještaju manjak filmskog obrazovanja unutar standardnih školskih kurikuluma. Cilj ovog diplomskog rada predočiti je kratki presjek kroz institucionalno i izvaninstitucionalno filmsko obrazovanje u Hrvatskoj, ali i u...
Izvedba igre
Izvedba igre
Lucija Klarić
Oslanjajući se na retoričke sličnosti kazališne izvedbe i igre, traženi su modeli suradnje između dvaju formi i na koji se način one mogu nadopunjavati te gdje se nailaze formalne razlike koje je u njihovom izvođenju nužno popuniti. Kroz promišljanje estetike i načela dizajna igara, pokušao se pronaći jezik kojim bi se mogla promišljati estetika izvedbenih inačica koje se oslanjaju na elemente igre odnosno participacije. Igri je u radu dana pozicija kazališne predstave i kroz...
Izvedbe istraživačkih imaginarija
                     *
Field directions
Izvedbe istraživačkih imaginarija * Field directions
Nikolina Rafaj
Ovaj rad teži predstaviti nužnost revidiranja zaokreta arhetipskog koncepta terena shvaćenog kao fiksiranog, geografski određenog, singularnog lokaliteta prema konceptu koji sadrži kategorije poznatog i bliskog (i prostorno i iskustveno) no po ulasku žudi za uspostavom vizure koja će analitički zahvatiti i paradoks neponovljivosti iskustva. Procesi lokalizacije i njihov singularitet više nisu dostatni modeli, već se nužno smještaju u geopolitičke kontekste koji postaju...
Izvedbena umjetnost u Hrvatskoj u kontekstu programa Kreativna Europa 2014. - 2020.
Izvedbena umjetnost u Hrvatskoj u kontekstu programa Kreativna Europa 2014. - 2020.
Iris Tomić
Republika Hrvatska sudjeluje u programima sufinanciranja kulturnog i kreativnog sektora Europske unije od 2007. godine u programu Kultura. Od 2013. godine, kada postaje ravnopravna članica Europske unije, sastavnim je dijelom i programa Kreativna Europa koji je trajao do 2020. godine. Tijekom sedam godina u Hrvatskoj je ostvareno preko 50 projekata suradnje s drugim članicama Programa. Program Kreativna Europa se dijeli na tri potprograma – MEDIA, Kultura i Međusektorska suradnja. Na...
Izvedbene prakse primijenjenog kazališta i nevidljive publike u hrvatskom kazalištu
Izvedbene prakse primijenjenog kazališta i nevidljive publike u hrvatskom kazalištu
Romana Brajša
U ovom se radu analiziraju izvedbene prakse primijenjenog kazališta i nevidljive publike u hrvatskom kazalištu na primjeru triju organizacija nezavisne scene, Dramskog studija slijepih i slabovidnih „Novi život“, Montažstroja i Arterarija. U teorijskom uvodnom dijelu izloženi su temeljni pojmovi i definicije primijenjenog kazališta, a u drugom dijelu analizirane su navedene organizacije iz produkcijske i kulturnopolitičke perspektive uzimajući u obzir moguće izvore financiranja...
Jasni i budni sadržaj iz područja organskih oćuta
Jasni i budni sadržaj iz područja organskih oćuta
Karlo Mlinar
Rad ne sadrži sažetak.
Kako je počeo rat na mom otoku
Kako je počeo rat na mom otoku
Igor Šeregi
U ovom radu analiziran je film Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku (1996.), kroz širi kontekst komedije na filmu u Hrvatskoj, te se kroz komparaciju još nekih filmova istog žanra postiže teorija određenih pravila koje se ponavljaju i čine film komercijalno uspješnim. Kroz neke od komercijalno najuspješnijih komedija istog redatelja može se uspostaviti određene smjernice, motivi, karakteri i mikrolokacije koje stimulativno djeluju na hrvatsku publiku i čine filmove...
Kako zvukom dočarati izmijenjena stanja svijesti na filmu
Kako zvukom dočarati izmijenjena stanja svijesti na filmu
Lana Horvatić
U svom pisanom diplomskom radu na temu ''Kako zvukom dočarati izmijenjena stanja svijesti na filmu'', definirat ću koja su to stanja, kako zvuk djeluje na gledateljevu percepciju analizirajući scene iz filmova u kojima lik doživi transformaciju svijesti te ću pojasniti kako je to dočarano zvukom, koliko dobro dizajneri zvuka mogu takav trenutak i stanje opisati zvukom da gledatelj to tako i shvati. Koristit ću se primjerima iz ovih filmova: Pitanje života i smrti, Michael Powell i...
Kamera između dokumentarizma i fikcije
Kamera između dokumentarizma i fikcije
Smiljka Guštak
Tema ovog rada vizualne su odrednice filmova koji pripadaju rodu dokufikcije. Uz općenita promišljanja o dokufikciji, analizirana je filmska slika četiriju vizualno različitih filmova koji pripadaju tom rodu (Čovjek grize psa, Moj Winnipeg, Priče koje kazujemo i Tanka plava linija) i njezin odnos s dokumentarnošću odnosno fiktivnošću sadržaja te utjecaj na doživljaj tih filmova.
Karakteristike zvuka u suvremenom horor filmu
Karakteristike zvuka u suvremenom horor filmu
Filip Zadro
Kroz primjere reprezentativnih filmova rad pokušava klasificirati i objasniti funkcije zvuka u suvremenom horor filmu. Fokus je na obrascima zvuka u horor filmovima posljednjih desetljeća. Dok se većina radova o horor filmu fokusira na pitanja straha, percepcije i povijesti žanra, ovaj rad analizira metode pomoću kojih redatelji i montažeri dolaze do željenog efekta kod publike.
Kodiranje kod Rubena Östlunda
Kodiranje kod Rubena Östlunda
Jasna Nanut
Rad ne sadrži sažetak.
Konotativna značenja boje na filmu
Konotativna značenja boje na filmu
Lukša Benić
Rad se bavi kreativnom upotrebom boje na filmu, pri kojoj se tako konkretnom i svakodnevnom vizualnom elementu pridodaju promišljena dramaturška značenja koja gledatelj svjesno ili nesvjesno uključuje u vlastiti doživljaj filma. Dakle, radi se o analizi fenomena boje u filmskom mediju, ali ne u smislu mimetičkog potencijala boje kao filmskog izražajnog sredstva, već načina na koji boja može pridonijeti emotivnom i/ili konotativnom značenju filma.

Paginacija