Paginacija

Konstrukcija istine u filmovima Wernera Herzoga
Konstrukcija istine u filmovima Wernera Herzoga
Filip Heraković
Namjera ovog diplomskog rada je da, koristeći primjere iz opusa njemačkog redatelja Wernera Herzoga, prikaže odnos činjenica i istine u njegovom stvaralaštvu te načine na koji autor konstruira istinu unutar svog stvaralačkog univerzuma. Herzog svojim postupcima relativizira filmske rodove i miješa fikciju s fakcijom na jedinstven način kao produkt autentične autorske vizije, te je razumijevanje autorovog odnosa prema pojmu istine u filmu ključno za razumijevanje kompletnog...
Konstrukcija istine u filmovima Wernwra Herzoga
Konstrukcija istine u filmovima Wernwra Herzoga
Filip Heraković
Rad ne sadrži sažetak.
Konstrukcija zbilje kroz medij fotografije
Konstrukcija zbilje kroz medij fotografije
Igor Ilić
Ovaj rad fokusira se na pitanje istinitosti fotografskog medija. Komparacijom fotografskih primjera iz domene dokumentarne fotografije naspram onih umjetničke funkcije, prikazuju se uvjeti u kojima fotografijenastaju i uvjeti o kojima fotografska istina ovisi. Kroz rad se pojašnjava koncept fotografskog projekta Nova stvarnost. S naglaskom na konstrukciju zbilje putem medija fotografije, u radu se spominju i autori koji su neupitno utjecali na nastanak serije fotografija "Nova stvarnost".
Konstruktivan i destruktivan aspekt straha u glumca
Konstruktivan i destruktivan aspekt straha u glumca
Veronika Mach
U ovom diplomskom radu tematizirat ću problem straha/treme koji glumac osjeća prilikom bivanja na sceni. Njegov konstruktivni i destruktivni aspekt. Pokušat ću objasniti čega se glumac zapravo boji kada je na sceni i što sve može pojačati intenzitet straha kojeg osjeća. Problematizirat ću odnos glumca i publike u kojem se javlja paradoks glumac se boji stati pred publiku, a bez nje, ne postoji. Taj me paradoks, kao glumicu, najviše intrigira. U ovome radu progovorit ću i o...
Korištenje specijaliziranih softverskih alata 
 za dizajn zvuka u videoigrama
Korištenje specijaliziranih softverskih alata za dizajn zvuka u videoigrama
Emma Teur
Rad prezentira način rada u specijaliziranom softverskom alatu za dizajn zvuka u videoigrama, naziva FMOD Studio. Temelji se na vlastitom istraživanju i sadrži opis sučelja i terminologije softvera te nekoliko primjera dizajna zvuka u softveru – atmosfere, tornada, šumova lika i glazbe. Također, objašnjava implementaciju zvuka u videoigru pomoću softvera naziva game engine, odnosno pokretača igre.
Kratkometražni igrani film u hrvatskoj filmskoj praksi
Kratkometražni igrani film u hrvatskoj filmskoj praksi
Ana Vidović
Nakon uvodnog definiranja pojma kratkometražnog igranog filma ovaj diplomski rad bavi se specifičnostima kratkometražne forme, posebice se referirajući na sličnosti i razlike u odnosu na dugometražni igrani film. Rad nadalje prati nastanak i razvoj kratke forme u svijetu te posljedično u Hrvatskoj. U drugom dijelu rada prezentirane su današnje produkcijske mogućnosti kratkog filma, što uključuje različite mogućnosti usavršavanja i razvoja projekata kao i načine financiranja....
Kreativne mogućnosti montaže
Kreativne mogućnosti montaže
Urška Vlahušić
Rad ne sadrži sažetak.
Kreiranje imidža i upravljanje reputacijom kulturnih institucija na društvenim mrežama i internetu, na primjeru Dubrovačkih ljetnih igara
Kreiranje imidža i upravljanje reputacijom kulturnih institucija na društvenim mrežama i internetu, na primjeru Dubrovačkih ljetnih igara
Mario Gigović
Rad analizira aktivnosti Dubrovačkih ljetnih igara, nacionalne glazbeno-scenske manifestacije na društvenim mrežama i internetu, sagledavajući pritom utjecaj tih aktivnosti na imidž i reputaciju manifestacije u virtualnoj zajednici. Rad daje pregled osnovnih organizacijskih čimbenika Festivala te analizira njegove atribute i aspekte. Također, daje osnovni uvid u područje bavljenja imidžom i reputacijom kulturnih ustanova. Na temelju...
Krosmedija i dokumentarni film
Krosmedija i dokumentarni film
Arijana Lekić-Fridrih
Rad ne sadrži sažetak.
Kulturne diplomacije Hrvatske i Austrije - usporedna analiza
Kulturne diplomacije Hrvatske i Austrije - usporedna analiza
Tajana Bakota
Ovaj rad bavi se kulturnom diplomacijom kao sredstvom kojim se postiže jačanje diplomatskih i bilateralnih odnosa Republike Hrvatske i Republike Austrije, kao i uspostavljanjem kulturno-umjetničke suradnje. Rad također analizira moć kulture kroz prizmu stvaranja imidža države i analizira kulturne diplomacije dviju država, način na koji su postavljeni njihovi sustavi i strategije kojima se realiziraju ciljevi. Sve to analizirano je u kontekstu duge povijesti koje spomenute države...
LEKSIKON GLUMAČKIH UPUTA NA AKADEMIJI DRAMSKE UMJETNOSTI
LEKSIKON GLUMAČKIH UPUTA NA AKADEMIJI DRAMSKE UMJETNOSTI
Roko Sikavica
U svom diplomskom radu bavio sam se analizom glumačkih uputa na Akademiji dramske umjetnosti, kako su one utjecale na mene i na moj osobni i glumački razvoj. Spomenuo sam nekoliko učestalih uputa koje sam dobivao tijekom školovanja. Koristeći osobna iskustva i uz pomoć stručne literature pokušao sam analizirati njihovu upotrebu i vlastitu recepciju.

Paginacija