Paginacija

Povijest zvučne slike u filmu strave i užasa
Povijest zvučne slike u filmu strave i užasa
Nina Ugrinović
U ovoj ću radnji pisati o zvuku kao važnom filmskom izražajnom sredstvu za induciranje napetosti i straha. U radu se analizira povijesni razvoj zvučne slike u horor filmu s naglaskom na dvadeseto stoljeće i američku kinematografiju. Osvrnut ću se na reprezentativne filmske primjere te nastojati, kroz razvoj i dramaturgiju zvučne slike (koncept, izbor i kompozicija zvuka), pokazati kako zvuk, to jest psihoakustika ima snažan utjecaj na čovjeka, odnosno gledatelja/slušatelja.
Pozicija drugog
Pozicija drugog
Glorija Lizde
Rad F20.5 prikazuje suočavanje s vlastitim djetinjstvom, za vrijeme kojeg je moj otac bolovao od rezidualne shizofrenije. Rekonstruirajući vlastitu prošlost i reinterpretirajući očeve vizualne halucinacije, insceniram situacije u koje postavljam svoje sestre blizanke i sebe, kako bih osvijestila i prikazala utjecaj koji je bolest imala na cijelu obitelj. U pismenom dijelu rada Pozicija drugog istražujem fotografiju kroz perspektivu sociologije, semiotike te teorije Drugosti i...
Primjena glumačkih tehnika kod glume na televiziji
Primjena glumačkih tehnika kod glume na televiziji
Lujo Kunčević
U svom diplomskom radu bavit ću se opisom rada na sapunici, uključujući primjenu glumačkih tehnika, prilagođavanje i promjenu bioritma radi žestokog tempa snimanja te PR-a i medijske eksponiranosti koju rad na sapunici nosi. O spomenutim stvarima govorit ću uglavnom iz vlastitog iskustva, a ponešto i iz primjera kolega koji su prošli isto. Primjenjujući stručnu literaturu pokušat ću najbolje opisati koje su meni glumačke tehnike najviše pomogle pri radu na sapunici. Osim...
Pristup ulozi
Pristup ulozi
Josip Brakus
U svom diplomskom radu bavit ću se demistificiranjem glume i sistematiziranjem glumačkog procesa rada. Glavni dio svog ispitnog rada, razrada, tematizirat će moja iskustva tijekom školovanja na Akademiji. U zaključku diplomskog rada ponudit ću svoje viđenje uloge i svega što ona nosi.
Prisutnost = pretrpjeti
Prisutnost = pretrpjeti
Robert Španić
U ovom radu bavim se pitanjem definiranja prisutnosti na racionalnoj i osjetilnoj razini kao preduvjetom i bazom glumačkog stvaranja i djelovanja. Baveći se tom temom, provukao sam je kroz vlastito iskustvo studiranja glume i dosadašnje iskustvo u profesionalnom radu izvan akademije. Isto tako sam naišao na zanimljiva iskustva kolega u njihovim diplomskim radovima koji su se bavili sličnom tematikom te ih usporedio sa svojim iskustvom. Kako sam se tijekom studiranja susreo s određenim...
Problem etičnosti u dokumentarnom filmu
Problem etičnosti u dokumentarnom filmu
Sara Vurušić
U ovom radu baviti ću se pitanjem etike i morala u okviru dokumentarnog filma, te njegove vjerodostojnosti, odnosno istinitosti. Kao uvod u problematiku i složenosti oko pitanja etičnosti, ukratko se osvrćem na povijest dokumentarizma, početke bilježenja prvih zapisa i kratkometražnih dokumentarnih filmova uz primjere jednih od tada najpoznatijih i najjutjecajnijih redatelja; braće Lumiere te filma Roberta Flahertya „Nanook sa sjevera“. ...
Proces pripreme i snimanja filma "Partibrejkers"
Proces pripreme i snimanja filma "Partibrejkers"
Ante Delač
Cilj ovog rada je kroz opis priprema i analizu učinjenih snimateljskih postupaka prikazati što je sve dio procesa pripreme i snimanja kratkometražnog igranog filma „Partibrejkers“. U radu ću pisati o svojim odlukama kao direktora fotografije te kako su one utjecale na vizualni identitet filma, također ću pisati o analizi tih odluka.
Produkcijska analiza Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku
Produkcijska analiza Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku
Julia Martinović
Ovaj diplomski rad obrađuje produkcijsku i organizacijsku strukturu Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku tijekom 58 godina njegovog postojanja. Uvidom u dostupne dokumente istražene su promjene koje su se dogodile u organizaciji i ustroju festivala mijenjanjem institucionalnih okvira u kojima je Festival djelovao i mijenjao se po svim ključnim osnovama u vlasničkoj, upravljačkoj i osnivačkoj strukturi. U radu se analizira sadašnji organigram ustanove. Budući da nije moguće...
Program Creative Europe u Hrvatskoj
Program Creative Europe u Hrvatskoj
Sanja Tomljenović
Iako je doba recesije odavno dio prošlosti stanje u Hrvatskoj kulturi i dalje je turbulentno, što se očituje u nedostatku eksplicitne nacionalne kulturne politike. Posljedica je sve teži pronalask izvora financiranja za brojne kulturne i umjetničke projekte. Jasno je i kako doba liberalnog kapitalizma ostavlja trag na sustavima kulture u cijelom svijetu, a trag je posebno vidljiv u posttranzicijskim zemljama Europe kojima pripada i Hrvatska. Upravo zbog navedenog pred kreativnim...
Projekcijsko mapiranje: oblik proširene stvarnosti
Projekcijsko mapiranje: oblik proširene stvarnosti
Ivan Lušičić
U ovom se radu tematizira povijest i metodologija projekcijskog mapiranja, poznatog i kao video mapiranje ili 3D mapiranje. Raščlanjuje se i terminološka komponenta tog pojma. Tehnički se opisuje pristup projektu projekcijskog mapiranja, planiranje projekta projekcijskog mapiranja, proces izrade sadržaja za izvedbu projekcijskog mapiranja i geometrijske korekcije projekcije na primjeru projekta projekcijskog mapiranja Ornament II.
Prostorna akustika i projekt tonskog studija
Prostorna akustika i projekt tonskog studija
Niko Gulam
Tijekom izrade ovog rada proučena je te obrađena literatura iz područja akustike kako bi se stvorila jedna cjelina znanja potrebna za drugi, praktični dio rada. Praktični dio rada koncipiran je kao izrada imaginarnog zvučnog studija u kojem se susrećemo, te rješavamo probleme vezane uz prostornu akustiku. Prostor zvučnog studija se gradi, oblikuje i adaptira s materijalima i opremom adekvatnom i potrebnom za taj prostor, prema željama kakav želimo zvučni odaziv u prostoru,...

Paginacija