Paginacija

(Auto)portret ljubavi
(Auto)portret ljubavi
Sara Pukanić
Diplomski rad (Auto)portret ljubavi bavi se intimnim prijateljskim i obiteljskim odnosima. Prijateljskim i obiteljskim odnosima pristupa se kroz teorijsku interpretaciju sociologa Anthony Giddensa i Harry Blattera koji ističu važnost emocija i intimnosti za formiranje ličnosti pojedinca. Ličnost je koncipirana kao društveni konstrukt koji nastaje i razvija se u mreži međuljudskih odnosa u kojima su prijatelji kao ravnopravni pojedinci uključeni u dinamičan proces međusobne...
Anamorfotski objektivi
Anamorfotski objektivi
Jurica Marković
Diplomski rad "Anamorfotski objektivi" bavi se analizom optičkog tehnološkog riješenja izumljenog tijekom prvog svjetskog rata prošlog stoljeća. Takvo je tehnološko riješenje ubrzo bilo usvojeno od strane filmskih produkcija i ostavilo neizbrisiv trag u povijesti filmske umjetnosti i u podsvjesti publike. Danas se anamorfotski objektivi koriste rame uz rame sa modernijim i ponekad preciznijim rješenjima, no često u umjetnosti preciznost ili možda bolje reći predvidljivost nije...
Delta Oscar Mike
Delta Oscar Mike
Dea Botica
Rad Delta Oscar Mike u formi fotografskog dnevnika reprezentira prostor broda iz pozicije Drugog. Propitivanjem vlastitog obiteljskog nasljeđa, postavljam pitanje prožimanja individualnih obiteljskih identiteta i tradicije pomorstva. Rad prikazuje dvomjesečnu plovidbu teretnim brodom obalama Mediterana, Crnog mora te zapadne Afrike. U pismenom dijelu rada Anti brodski dnevnik—Pogled Drugog bavim se pitanjem reprezentacije mora i pomoraca, obiteljske fotografije, drugosti te...
F20.5
F20.5
Glorija Lizde
Jadrija
Jadrija
Ino Zeljak
Konstrukcija hibridnog žanra i poetizacija kazališne stvarnosti
Konstrukcija hibridnog žanra i poetizacija kazališne stvarnosti
Natalija Manojlović
Ovaj rad otvara pitanje žanra i roda u umjetničkom djelovanju, fokusirajući se primarno na žanr kazališne izvedbe. Raspravlja o određenju i granicama žanra, mogućnostima i kriterijima za razlikovanje žanrova te, najzad, postavlja pitanje svrhe dodjeljivanja žanrovske oznake nekom umjetničkom djelu. Umjesto odgovora na ta pitanja, nudi se polje miješanja žanrova, prezentirano kroz dva postupka izvedbene poetizacije: postupak hibridizacije i model tangente. Autorica razvija...
Memogram
Memogram
Ivan Gundić
Rad Memogram propituje relativnost ideje vrijednosti na primjeru odnosa prema obiteljskoj memoriji. Koristeći interdisciplinarni i multimedijalni pristup prikazujem topljenje obiteljskih želatinskih fotografija koje potom kemijskim postupkom pretvaram u kovanicu čistog srebra. U pisanom dijelu rada Transformacije privatne memorije iz perspektive teorije fotografije, povijesti umjetnosti, etnologije, teorije arhiva i semiotike analiziram odnose između vrijednosti i memorije te...
Nezadovoljni
Nezadovoljni
Moj osvrt na studiranje
Nezadovoljni Nezadovoljni Moj osvrt na studiranje
Filip Jurjević
Drama, scenarij i autoreferencijalni esej.
Ontološki problemi režije
Ontološki problemi režije
Rok Pečečnik
Kazališna umjetnost koliko god se činila samorazumljiva kao pojam i u konceptualnom smislu, krije niz izazova i niz predodžbi. Ovaj rad prikazuje neke od problema vezanih za samu direktnu ontologiju umjetnosti, kazališne umjetnosti i kazališne režije. Koncepti kao što su mimezis, redateljsko kazalište, mit, ritual, glumac, kazališni kozmološki prostor zauzimaju glavninu ovog rada. Ti se koncepti promatraju sa stajališta modernog promišljanja kazališta, zagledanog u napredak kao...
PRIJESTUP KAO ESTETSKI I ETIČKI ČIN:
Političnost psihoze i institucionalna psihopatologizacija pojma zla 
                   *
Rupture, rezovi i diskontinuiteti // Narativi straha
PRIJESTUP KAO ESTETSKI I ETIČKI ČIN: Političnost psihoze i institucionalna psihopatologizacija pojma zla * Rupture, rezovi i diskontinuiteti // Narativi straha
Dorotea Šušak
Ovaj rad predstavlja diplomsko istraživanje na usmjerenju dramaturgije izvedbe te se sastoji od tri cjeline: teorijskog istraživanja, istraživačkog rada na dramaturgiji izvedbe te autoreferencijalnog rada. Teorijsko istraživanje teži izložiti relevantna pitanja izvedbene analize estetskog i etičkog modela ‘prijestupa’, kao i odabranih performativnih mehanizama u vidu socijalno-mistificiranih pojavnosti, kao što su ‘ludilo’ i ‘zlo’, a koje se istražuje analizom dostupnih...
Performativnost tišine
Performativnost tišine
Ivana Đula
Tretirajući pojam tišine ne isključivo kao opreku zvuku, već kao legitiman prostor zvuka i događaja, ovaj rad istražuje mogućnosti izvedbenosti tišine i pauze kao njezine inačice. Uzimajući kao okosnicu Cageovu kompoziciju tišine, kroz analizu postojećih izvedbi te pronalaske alternativnih mogućih izvedbi, slušanje od alata postaje izvedbom, otvarajući pitanje određenja izvedbe i njezinih granica. Postavljanjem grada kao prostora izvedbe, a dijelom i izvođača, sakupljene su...
Reflektivni prostor memorije, sentimenta i smrti
Reflektivni prostor memorije, sentimenta i smrti
Nika Mokos
U svojem umjetničkom radu pod nazivom Tamo sam gdje me nema prikupljala sam i fotografirala osobne predmete pokojnika koji su na određeni način bili ekstenzija njih samih. Kao okosnicu umjetničkog rada uvela sam koncept heterotopnih prostora filozofa Michela Foucaulta. S obzirom na to da Foucault navodi zrcalo kao primjer heterotopnog prostora koji je istovremeno stvaran i virtualan, u svoj rad sam uvela zrcalo kao bitan element. U umjetničkom radu koristila sam tehniku mokrog kolodija...

Paginacija