Paginacija

Sjedalo uz prozor
Sjedalo uz prozor
Natalija Manojlović
Stilske i vizualne značajke filmova Wesa Andersona
Stilske i vizualne značajke filmova Wesa Andersona
Igor Glodić
Wes Anderson jedan je od najpoznatijih i najprepoznatljivijih filmskih redatelja na svijetu. Njegov specifični vizualni i narativni stil učinio ga je zvijezdom te je postao uzor brojnim mladim filmašima. Centralna simetrična kompozicija kadra, brojna uporaba švenkova, vožnji i zoomova, pastelni izbor boja te izrazito precizna montaža samo su neki od filmskih elemenata koje Anderson koristi u svojim radovima.
Suvremeni pedagoški pristupi u oblikovanju glumca
Suvremeni pedagoški pristupi u oblikovanju glumca
Maruška Aras
U ovom diplomskom radu bavila sam se pitanjem pedagogije u radu s glumcima. Istražţivala sam što su sve svjetski pedagozi pisali na tu temu, osvrtala se na svoja iskustva s Akademije i na svoja iskustva izvan nje. Pisala sam o pedagoškim pristupima, zanimalo me koji je najzdraviji pristup mladom glumcu da ga se ne zatvori i da mu se pomogne da razvije svoje talente i sposobnosti.
Varijante neizvjesnosti u filmovima Alfreda Hitchcocka
Varijante neizvjesnosti u filmovima Alfreda Hitchcocka
Tomislav Đurinec
Ovaj diplomski rad bavi se varijantama neizvjesnosti u filmovima Alfreda Hitchcocka. Analiziraju se metode i tehnike s pomoću kojih redatelj stvara napetost u filmovima Psiho, Sjever-sjeverozapad te Vrtoglavica.
Vlakovi i avioni u filmovima
Indian Summer
Autoreferencijalni manuskript
Vlakovi i avioni u filmovima Indian Summer Autoreferencijalni manuskript
Veno Mušinović
Teorijski dio rada povijesni je pregled, analiza i interpretacija vlakova i aviona kao filmskim motiva - scenografski, dramaturški i simbolički elementi sa svojim konotacijama i denotacijama. Prvi film na celuloidu bio je "Ulazak vlaka u stanicu", prvi dobitnik Oskara za najbolji film bio je avijatičarska melodrama "Krila itd... Ipak premisa koju se propituje jest da postoji diskrepancija u tretmanu dva prijevozna sredstva. Pokret slike ekvivalentan je panoramskom gledanju iz vlaka koje...
Četiri zida
Četiri zida
Ivan Buvinić

Paginacija