Delta Oscar Mike
Delta Oscar Mike
Dea Botica
Rad Delta Oscar Mike u formi fotografskog dnevnika reprezentira prostor broda iz pozicije Drugog. Propitivanjem vlastitog obiteljskog nasljeđa, postavljam pitanje prožimanja individualnih obiteljskih identiteta i tradicije pomorstva. Rad prikazuje dvomjesečnu plovidbu teretnim brodom obalama Mediterana, Crnog mora te zapadne Afrike. U pismenom dijelu rada Anti brodski dnevnik—Pogled Drugog bavim se pitanjem reprezentacije mora i pomoraca, obiteljske fotografije, drugosti te...
F20.5
F20.5
Glorija Lizde
Jadrija
Jadrija
Ino Zeljak
Konstrukcija hibridnog žanra i poetizacija kazališne stvarnosti
Konstrukcija hibridnog žanra i poetizacija kazališne stvarnosti
Natalija Manojlović
Ovaj rad otvara pitanje žanra i roda u umjetničkom djelovanju, fokusirajući se primarno na žanr kazališne izvedbe. Raspravlja o određenju i granicama žanra, mogućnostima i kriterijima za razlikovanje žanrova te, najzad, postavlja pitanje svrhe dodjeljivanja žanrovske oznake nekom umjetničkom djelu. Umjesto odgovora na ta pitanja, nudi se polje miješanja žanrova, prezentirano kroz dva postupka izvedbene poetizacije: postupak hibridizacije i model tangente. Autorica razvija...
Sjedalo uz prozor
Sjedalo uz prozor
Natalija Manojlović