Pages

Naracija i vrijeme u filmovima Milča Mančevskog Prije kiše i Prašina
Naracija i vrijeme u filmovima Milča Mančevskog Prije kiše i Prašina
Zoran Stojkovski
U ovom radu analizirani su naracijski postupci u filmovima makedonskog redatelja Milča Mančevskog Prije kiše (Pred doždot, 1994.) i Prašina (Prašina, 2001). Pri analizi je korišten teorijski aparat Davida Bordwella. Radom je dokazano da analizirani filmovi imaju otvorenu formu te da koriste kubističku naraciju.
Naracija u filmskom eseju
Naracija u filmskom eseju
Iva Gavrilović
Rad ne sadrži sažetak.
Načini rada na ulozi: od lika do uloge, analiza i realizacija
Načini rada na ulozi: od lika do uloge, analiza i realizacija
Bogdan Ilić
U ovom radu objašnjeni su pojmovi lik i uloga te načini rada na ulozi potvrđeni vlastitim iskustvima i stavovima. Opisane su tjelesna i psihološka spremnost glumaca za izvođenje zadanih uloga kao i rad na tekstu što su jedni od ključnih faktora za izvedbu i realizaciju uloge. Igranje svake nove uloge glumcima predstavlja izazov u kojem stječu iskustva i znanje za daljnji rad i razvoj karijere. Način na koji glumci pristupaju ulogama je individualan te je u ovom radu opisan općenito...
Nenarativne funkcije tijela u filmovima grčkog čudnog vala
Nenarativne funkcije tijela u filmovima grčkog čudnog vala
Anita Čeko
Oslanjajući se na Bordwellov opis nenarativnih elemenata u art filmovima, Deleuzeov koncept filma tijela te Brechtov efekt očuđenja (Verfremdungseffekt), ovaj rad analizira začudnu izvedbu glumačkih tijela u art filmovima takozvanog grčkog čudnog vala, propitujući funkciju takvih izvedbi kao onih koje potiču kritički stav prema sadržajima kojima je gledateljica izložena.
Nevidljivi vizualni efekti
Nevidljivi vizualni efekti
Ivan Maras
Upotreba nevidljivih vizualnih efekata kroz studiju oglednog primjerka tri filma Davida Finchera: Alien 3, Soba panike i Zodijak. Cilj rada je prikazati pravilnu upotrebu vizualnih efekata koji su u svrsi radnje i likova filma.
O boji u svjetlu
O boji u svjetlu
Davor Horvat
Kako nastaje boja, kakva je njezina povezanost sa svjetlom, kako je ljudsko oko i mozak registriraju te koliko je ona zapravo subjektivna za svakoga od nas, kako smo je naučili koristiti, kako smo je standardizirali te na posljetku prenijeli u sasvim novo okruženje digitalnog medija? Pitanja su na koja ćemo probati potražiti odgovor kroz znanstveni i likovni pregled onoga što smo o njoj naučili kroz povijest, ali i neke suvremene primjere i saznanja koja nisu toliko poznata.
Obiteljski arhiv kao katalog smrtnosti
Obiteljski arhiv kao katalog smrtnosti
Buga Cvjetanović
Radom ”Draga moja unučice!” u formi fotografske knjige / obiteljskog (anti)albuma istražujem odnos fotografije i smrti kroz prizmu obiteljske fotografije (obiteljskog arhiva). Fotografije prostora i predmeta napuštene obiteljske kuće moga djetinjstva memento su vremena i bliskih ljudi kojih više nema te katalizator mog odnosa prema djetinjstvu, obitelji i prolaznosti vremena. Proces fotografiranja za mene ima terapeutsku ulogu te je ujedno i moj psihogram u vremenu nastanka...
Oblikovanje svjetla u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
Oblikovanje svjetla u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
Ivan Štrok
Oblikovanje svjetla za produkcije u velikoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog temeljeno na dosadašnjem iskustvu u radu te poteškoće i nedostaci rasvjetne opreme koji se susreću tijekom rada. Usporedba s dvoranama slične namjene i analiza tehničkih mogućnosti postojećeg stanja. S obzirom na trenutne probleme i usporedbu s drugim dvoranama, iznesen je prijedlog nadogradnje rasvjetne opreme s pripadajućim skicama te vizualizacijama.
Oblikovanje svjetla u ambijentalnim produkcijama - tehnički i umjetnički pristup
Oblikovanje svjetla u ambijentalnim produkcijama - tehnički i umjetnički pristup
Marko Mijatović
Osnovni pristupi i principi oblikovanja svjetla u ambijentalnom teatru s objašnjenim tehničkim predispozicijama i potencijalnim preprekma, temeljeni dosadašnjim iskustvom, promatranjem i analiziranjem odnosa ambijenta naspram umjetničkog djela. Obrazloženja su potkrijepljena raznim primjerima s osobitim osvrtom na primjere Dubrovačkih ljetnih igara. Posebna pozornost je posvedena izradi i realizaciji plana svjetla, te korištenju dimnih scenskih...
Oblikovanje zvuka : Prošlost, Sadašnjost, Budućnost (u igranom filmu)
Oblikovanje zvuka : Prošlost, Sadašnjost, Budućnost (u igranom filmu)
Miroslav Piškulić
Ovim radom prikazat ću svoja promišljanja o povijesnom razvoju oblikovanja zvuka u filmskoj umjetnosti, od razdoblja „nijemog“ filma do predviđanja budućnosti, uglavnom se fokusirajući na igrani film. Rad je strukturiran kronološki, temeljen je na pročitanoj filmskoj (američkoj i zapadnoeuropskoj) literaturi, odgledanim i analiziranim filmovima za koje se smatra da su iz pojedinih razloga označili prekretnice u oblikovanju zvuka. Sukladno tome, prati razvoj i uporabu...
Od teksta do predstave
Od teksta do predstave
Hrvoje Korbar
Ovaj rad bavi se opsegom, granicama i područjima ispreplitanja pojmova dramaturgije i režije te proučavanjem procesa prijelaza iz dramskog u scensko pismo, odnosno prijelaza iz (dramskog) teksta u predstavu na primjeru režije praizvedbe suvremenog dramskog teksta Ništa novo autora Luke Vlašića. Polazeći od shvaćanja režije kao implicitnog sustava organizacije značenja unutar kazališne predstave i dramaturgije kao pragmatičnog čitanja drame kao izvedbenog teksta...
Od zračne struje do zvuka: Anatomija, fiziologija i primjena
Od zračne struje do zvuka: Anatomija, fiziologija i primjena
Ivan Čuić
Proučavanjem stručnih radova o glasu iz područja govornih znanosti, glume i pjevanja, o nastajanju i korištenju glasa, nastao je ovaj rad. Zapravo sam tražio poveznicu i pokušao objediniti ove struke, zanate i umjetnosti koji se bave proizvodnjom zvuka iz ljudskog tijela, tj. fiziologijom i anatomijom. Držim da bi to trebalo biti u svijesti glumca jer je ta svijest glumčev alat za stvaranje njegovih umjetničkih djela.

Pages